Babyspullen voor de beste prijs
Close
Open House on the 24th, - 12 mid day to 5 pm.

Privacy beleid

Ons vestigingsadres is:

Tarantellastraat 49
1326LX Almere
Nederland

Ons postadres is:

Tarantellastraat 49
1326LX Almere
Nederland

Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 32141337
Ons btw-nummer is: NL2186.86.833.B01

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch alleen uw domeinnaam en niet uw e-mailadres.

Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:

 1. uw domeinnaam, maar niet uw e-mailadres
 2. uw e-mailadres als u dit aan ons communiceert
 3. de domeinnaam van andere sites die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan
 4. alle informatie die u vrijwillig verstrekt hebt (bijvoorbeeld onderzoekinformatie en/of site-registratie)

Deze informatie wordt gebruikt

 1. om u relevantere online advertenties te bieden
  De informatie kan doorgegeven worden aan andere organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn, die de informatie kunnen gebruiken voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder);

Op deze site gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een Internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte Internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek.

De cookies worden gebruikt om:

 1. informatie te registreren die eigen is aan u, zoals de webpagina’s die u geraadpleegd hebt om naar onze site te gaan;
  b. ervoor te zorgen dat u niet herhaaldelijk dezelfde advertenties ontvangt;

 

Veiligheid

a. Als wij uw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.
b. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site.

Als u wenst te reageren op ons privacy beleid, dan kunt u contact met ons opnemen:

a. Per email: info@jajojababy.nl
b. Per telefoon: 06-55219315
c. Op het eerder vermelde adres

Over communicatie per e-mail:

 1. Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van ons bedrijf, dan kunt u contact met ons opnemen op de hierboven vermelde manieren.
  b. U zult alleen de informatie ontvangen die u aangevraagd hebt, op het adres dat u ons meegedeeld hebt;
  c. Ons bedrijf zal alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om u te informeren over de bestellingen die u online geplaatst hebt;

Ons bedrijf kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons privacy beleid. In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve dan contact met ons op te nemen.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve dan contact met ons op te nemen. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, laat ons dit dan weten.